Takrenovering Malmö, Lund och Skåne

Vi utför alla slags takarbeten, vi byter takbeläggning eller bygger ett nytt tak. Vi lägger papp, plåt, tegel och betongpannor, shingeltak och även sedumtak. Vi gör alla plåtdetaljer och avslutningar.

Takrenovering av ett hus i Malmö.