Ombyggnation av ovanvåning i hus i Malmö

Ombyggnation av ovanvåning i hus i Malmö

Vid renovering av ovanvåning i ett hus i Malmö upptäcktes att hela konstruktionen var så dålig så vi fick riva allt och börja om på nytt. Vi isolerade taket, byggde nya väggar samt monterade nya gipsskivor på väggarna. Vi konstruerade och byggde luftspalt för att förebygga fukt så att takets livslängd förlängs. Även ett nytt badrum byggdes helt från grunden.
Utvändigt rev vi befintligt tak och byggde upp nytt med nya takstolar för att sedan avsluta med svart plåt. Vi byggde även två takkupor.

För att arbetet ska skyddas av väder och vind så börjar vi arbetet med att bygga upp en ställning med väderskydd.